Valencià | Castellà
Connecta València

COMPARTIR, GESTIONAR, SERVIR I COL·LABORAR


i-Pobles és una plataforma centrada en la interacció entre ciutadans i l'administració. Facilita diferents ferramentes per a facilitar i incrementar l'eficàcia i eficiència dels processos de manera interna i externa. La plataforma es dividè en els següents mòduls:


Més informació

Descarregar presentació