Valencià | Castellà
Connecta València

COMPARTIR, GESTIONAR, SERVIR I COL·LABORAR


Aglutina i defineix tots els projectes i serveis engegats per la Diputació de València per en matèria de noves tecnologies amb la finalitat d'una major aproximació entre els municipis i les persones.


El camí cap a l'administraci√≥ electrò no solament ha de quedar en la digitalizació de documents, ha d'anar més enllá; és un camí cultural, de canvi en l'Administració i en els serveis a la ciutadania, ha de transformar les institucions en organismes més eficients i proper a les persones, preparant-nos per a donar resposta a les noves demandes de la societat. A nivell intern, hem d'aprofitar per a adaptar les estructures organizatives, aconseguint ajuntaments del segle XXI.

Guia de serveis