Valenciano | Castellano
Connecta València

COMPARTIR, GESTIONAR, SERVIR I COL┬ĚLABORAR


Aglutina i defineix tots els projectes i serveis engegats per la Diputació de València per en matèria de noves tecnologies amb la finalitat d'una major aproximació entre els municipis i les persones.


El camí cap a l'administraci├│ electrò no solament ha de quedar en la digitalizació de documents, ha d'anar més enllá; és un camí cultural, de canvi en l'Administració i en els serveis a la ciutadania, ha de transformar les institucions.